Aktuálna ochrana proti roztočom

Aktuality.

Po vlaňajšom kalamitnom rozšírení sa roztočov a roztočcov na území celého Slovenska sa na nás aj v Turci obracajú ľudia so žiadosťami o pomoc – čo sa im to deje zo stromami…

Pomerne veľké príznaky zaznamenávame na hruškách, ale aj na slivkách…

V tejto fenofáze sa už nedá použiť ekologická cesta sírou, ale treba aplikovať prostriedky na to určené.

Z overených môžeme odporučiť Nissorun alebo Vertimec. Obidva sú bežne dostupné aj pre malospotrebitelov.

Dávame však už pozor na ochranné lehoty kvôli rastlinám, ktoré môžu byť zasiahnuté… Myslime na to, že vzhľadom k posunutej vegetácii nám zanedlho môžu dozrievať napríklad prvé jahody.

Pri kôstkovinách – zvlášť u višní a sliviek naďalej pretrváva nutnosť odstraňovať konáre napadnuté Moníliou, pričom opätovný postrek nelieči napadnuté, ale iba chráni zdravé letorasty…

Peter Bella