Aktuálna starostlivosť o vinič

Aktuality

Momentálne máme v Turci tri vývojové fázy.

Za prvé – tým, čo vinič omrzol úplne, raší zo záložných očiek, tam si treba dať pozor na hustotu letorastov a zelené práce.

Za druhé – tým, čo vinič neomrzol, tí už musia pomaly začať sledovať, aby neprešvihli začiatok kvitnutia a pred ním aplikovali postrek pred kvitnutím. Vzhľadom k predpovedanému dusnému a búrkovému počasiu si vyberieme postrek, ktorý účinkuje nielen na múčnatku, ale aj na peronospóru, keďže vlani bol ukážkový príklad, keď množstvo aj profesionálnych vinohradníkov prišlo kvôli peronospóre v takomto počasí o úrodu.

Z možností si opäť vieme vybrať aj ekologickejšiu cestu, napríklad Conthrolphyt CU, ktorý účinkuje dobre aj na múčnatku a môže sa aplikovať aj po búrke na mokrý list, alebo klasickú tvrdú chémiu…

A tretia možnosť je, že vinič bol ovplyvnený čiastočne chladom a tam je momentálne reakcia taká, že tvorí množstvo zálistkov, ktoré prerastajú rastový vrchol – ak bol poškodený. Tam nás čaká najviac roboty a treba jednotlivo podľa vývoja daného letorastu a kvetenstiev pristúpiť k vylamovaniu nadbytočných letorastov tak, aby nebol porast prehustený a tým náchylnejší v tomto počasí na hubové choroby.

Peter Bella