Otvorenie praktického vzdelávania.

Milý Záhradkár/ka, tým, ktorým sa nepodarilo zúčastniť členskej schôdze, sa chcem osobne poďakovať za podporu a pomoc v minulom roku a zároveň popriať pevné zdravie a veľa osobných, pracovných a pestovateľských úspechov. Po časovej prestávke sa opäť začínajú praktické inštruktáže v reze ovocných drevín, ktoré sa konajú na vybraných miestach na Slovensku pod záštitou SZZ, ktorých inštruktorom je Ing. Eduard Jakubek, predseda SZZ . Termíny a miesta konania inštruktáží si môžete pozrieť v prípade záujmu na linku: http://www.zvazzahradkarov.sk/?szz=2&article=1520 Vo Vrútkach sa bude konať inštruktáž 26.2.2022 o 10,00 pri ZŠ Hany Zelinovej. Následne sa presunieme do súkromnej záhrady, kde bude predvedená...

Poďakovanie záhradkárom.

Milí Záhradkári, čo chvíľa sme opäť o rok skúsenejší a keď zajtra usadnete v kruhu najbližších a budete bilancovať rok spomeňte si na okamih aj na tých všetkých ktorí sa postarali o to čo máme v dobe dnešnej hojnosti na našich stoloch. Prajeme vám všetkým krásne a príjemne prežitie sviatkov pokoja a lásky v kruhu tých ktorí tu sú ešte s nami. Zároveň by sme vám v mene celej organizácie SZZ Vrútky KB chceli poďakovať za vašu účasť, podporu, pomoc a záujem o nie len praktické ovocinárstvo. Veríme, že vám boli rady nápomocné nielen vo vašich záhradách ale že ste...

Pozvánka na prednášku 24.10.2021

Milí Záhradkári, „Plánujete vysádzať ovocné stromy a kry teraz na jeseň?“ „Chceli by ste skvalitniť štruktúru svojej pôdy, zvýšiť výnosnosť svojej úrody?“ „Dozvedieť sa niečo o humínových kyselinách?“ „O ich význame podieľajúcom sa na zvyšovaní úrodnosti pôd a pozitívnych účinkoch na organizmus zvierat?“ Obec Žabokreky v spolupráci s firmou HUMAC a ZO SZZ Vrútky KB vás srdečne pozývajú na VÝSADBU OVOCNÝCH STROMOV SPOJENÚ S PREDNÁŠKOU na hore uvedené témy v nedeľu dňa 24.10.2021 o 9,00 hod. v sade „MOHYLKA ŽABOKREKY“ Prednášajúci: Martina Orlovská – HUMAC Košice Peter Bella – skúsený odborník a člen ZO SZZ Vrútky KB Marián Sopko –...

Októbrová ukážka rezu

Milí Záhradkári, srdečne vás pozývame na ukážku rezu ovocných drevín, ktorá sa uskutoční tento krát pod odborným vedením skúseného člena našej ZO SZZ Petra Bellu a to tento týždeň v nedeľu 17.10.2021 o 9,00 hod. Na tento účel nám pán Diškanec ponúkol svoju záhradu v kempe s názvom „Priestor pre život“, ktorá sa nachádza pri malej Priekopskej vlakovej stanici na ulici Sučianska cesta. Všetci ste srdečne vítaní. Bližšie info tel. 0902 792 250. PS: Môžete si priniesť vlastné nožnice a pilky. Vaši M & M´S

Poďakovanie k 3.ročníku výstavy „Farmárske dni“

Milí Záhradkári, ako iste viete, v piatok dňa 10.9.2021 sa v kultúrnej sále Kriváň uskutočnil v rámci dní mesta Vrútok náš 3.ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov pod názvom „Farmárske dni“. Tento ročník bol nad naše očakávania, nakoľko úroda v tomto regióne bola poznačená výkyvmi počasia, no napriek tomu sa nám podarilo skombinovať neskutočne pestrú kompozíciu. Medzi našich záhradkárov – pestovateľov z Turca, ktorí sa prišli pochváliť svojimi výpestkami sa výstavy zúčastnili aj prizvaní hostia ako pani Evička Šidová, ktorá nám bola nápomocná svojou pomológiou, Stanko Stroška, ktorý zasvätil návštevníkov do spôsobov pestovania a využitia moruší, pán Bohumír Mojžiš radami...

Poďakovanie.

Milí Záhradkári, dňa 25.7.2021 sa v Turčianskej Záhradke konkrétne obci Kláštor pod Znievom v súkromnom ovocnom sade rodiny Gulasovcov uskutočnila veľkolepá ovocinárska akcia, jedinečná svojho druhu pod názvom „Československá praktická ukážka letného rezu kôstkovín“. Pred tromi rokmi po mojej osobnej návšteve prijal naše pozvanie človek bohatý svojimi 70 ročnými životnými skúsenosťami v ovocinárstve pán Ján Urbánek zo Židlochovic. Osobný doprovod a zastúpenie za Český zväz záhradkárov bol pán predseda ČZS Stanislav Kozlík. Zo Slovenského zväzu záhradkárov sa zúčastnili predseda RV SZZ Ing. Eduard Jakubek, podpredseda JUDr. Vladimír Zajac, tajomník Juraj Korček, člen RV SZZ Bohumír Mojžiš s rodinou, pani Evička Šidová, Ing. Juraj Majerský...

Ukončenie predaja priesad a členská schôdza

Milí Záhradkári, chceli by sme sa vám poďakovať za podporu pri predaji priesad, ktorý sme úspešne ukončili. Zároveň pripomíname členskú schôdzu zajtra 26.6.2021 o 10,00 hod na Karvaša a Bláhovca. Tí ktorí sa chcete stať našimi členmi, ste vítaní. Súčasťou schôdze bude ukážka letného rezu pod vedením Miloša Polcera z Prievidze. Tešíme sa na vás. Vaši M & M´S