Pokračovanie vo Februári.

Milí Záhradkári, 16. februára 2019 sme sa o 10,00 hod opäť stretli na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach, kde sme pokračovali vo výučbe ohľadom ovocných stromčekov. Prednáška bola rozdelená do dvoch etáp. Prvú hodinu sme preberali väčšinou otázky zúčastnených určovali sme odrody prinesených jabĺčok, zopakovali sa určité informácie z minulej prednášky pre nových členov ohľadom pestovania, rozmnožovania ovocných drevín, biologická ochrana. Po rozplynutí hmly sme sa presunuli do súkromnej záhradky jedného zo zúčastnených, sa pod vedením Ing. Eduarda Jakubeka predviedol radikálny zmladzovací rez jablone. Na konci prednášky sme tým, ktorí majú záujem zúčastňovať sa pravidelne na prednáškach, ponúkli členstvo v...

Február – Rez ovocných drevín.

Milí Záhradkári, už tento víkend v sobotu 16.2.2019 sa opäť stretneme na Základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach o 10.00 hod. Za predpokladu pekného počasia sa po stretnutí na ZŠ hromadne presunieme autami na záhradu na Podháj, kde bude prednáška spojená s rezom ovocných stromov. V prípade záujmu si zabezpečte vhodnú obuv, nakoľko pôda bude pravdepodobne rozmočená. Tešíme sa na Vás. MS  

Zľavy pre členov SZZ

(AKTUALIZÁCIA : 30.11.2018) REPUBLIKOVÝ VÝBOR, AKO AJ NIEKTORÉ  OKRESNÉ VÝBORY SZZ  V SNAHE ZVÝHODNIŤ ČLENOV SZZ, ROKUJÚ S FIRMAMI OBCHODUJÚCIMI SO ZÁHRADKÁRSKYMI POTREBAMI,  ABY POSKYTLI NA NÁKUP TOVARU ZĽAVY.  PRI TAKOMTO NÁKUPE SA ČLEN SZZ MUSÍ PREUKÁZAŤ ČLENSKÝM PREUKAZOM S PLATNOU ČLENSKOU ZNÁMKOU NA PRÍSLUŠNÝ ROK. (viac…)

O nás

V decembri 2018 bola založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorá nesie názov ZO SZZ Vrútky KB. Poslaním tejto organizácie je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojvať záujmy a potreby svojich členov. (viac…)

Prednášky 2019

RV SZZ Bratislava, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava Ing. Eduard Jakubek, Lesnícka 33, 080 05 Prešov Praktické vzdelávanie v oblasti ovocinárstva na rok 2019 v regióne Vrútky – Martin Lektor: Ing. Eduard Jakubek (0949 883 678), informácie: Marián Sopko (0902 792 250) Miesto: Základná škola Hany Zelinovej, Čach. rad 34, 038 61 Vrútky Mesiac Dátum Hod. Téma Január 19.1.2019 10:00 Vrúbľovanie Február 16.2.2019 10:00 Rez jadrovín Marec 9.3.2019 10:00 Vrúbľovanie Apríl –     Máj 18.5.2019 10:00 Ochrana ovocných drevín Jún 15.6.2019 10:00 Výživa ovocných drevín Júl 20.7.2019 10:00 Očkovanie August 17.8.2019 10:00 Vrúbľovanie do boku – Očkovanie September 28.9.2019 10:00 Vegetatívne rozmnožovanie...