Júlová prednáška.

Milí Záhradkári, opäť Vás srdečne pozývame na júlovú prednášku pod vedením Ing. Jakubeka, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.7.2019 o 10.00 hod v ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach. Skontrolujeme si našu výsadbu pri škole Hany Zelinovej, na ukážku predvedieme očkovanie do tvaru písmena T a Forkertov spôsob, následne sa presunieme do súkromnej záhrady jedného zo záhradkárov kde si predvedieme ukážku rezu. Tešíme sa na Vás. Vaši M&M´S

Júnová prednáška

Milí priatelia Záhradkári, v sobotu 15.6.2019 sa opäť stretneme o 10,00 hod na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach. Hlavnou témou tohto stretnutia bude „výživa ovocných drevín“. Samozrejme si skontrolujeme našu spoločnú výsadbu + minulomesačné vrúbľovanie. Bude priestor aj na otázky záhradkárov, potom sa následne presunieme do bývalého priestoru ZŤS, kde nám bude prakticky predvedená ukážka letného rezu. Tešíme sa na spoločné stretnutie. Vaši M&M´S

Májová prednáška.

Milí záhradkári, Dňa 18.5.2019 sme sa opäť stretli na našom novo založenom „ihrisku“. Na začiatku sme odovzdali ocenenie malej Terezke, ktorá nás úspešne reprezentovala na celoslovenskej súťaži vo výtvarných prácach, ktorá sa konala pod záštitou SZZ. Pozvali sme medzi nás aj reportérov z TV Turiec, ktorí natočili reportáž o našej organizácii, ktorá boli odvysielaná 29.5.2019 – môžete si ju pozrieť v archíve TV Turiec. Na začiatku sme si skontrolovali výsadbu z následným prevedením výchovného rezu. Na ukážku bolo predvedené vrúbľovanie jablone a slivky ako aj egreša. Potom sme sa presunuli do súkromnej záhrady, kde bol predvedený zmladzovací rez starých sliviek....

Aprílová „neplánovaná“ prednáška.

Milí záhradkári, chcel by som Vás oboznámiť s termínom a miestom „neplánovanej“ aprílovej prednášky, ktorá sa bude konať  pod vedením Ing. Eduarda Jakubeka v pondelok 8.4.2019 o 10,00 hod  na Obecnom úrade v obci Necpaly pri Martine. V rámci tejto prednášky budú predvedené praktické ukážky rezu, strihu a vrúbľovania ovocných drevín v záhrade. Dostali sme možnosť zorganizovať túto prednášku, za čo ďakujem Starostovi obce Necpaly ako aj Ing. Jakubekovi, ktorý nám navrhol, že cestou na 25. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov „ZÁHRADKÁR“, ktorý sa bude konať od 10. – 14. 4. 2019 na Výstavisku Expo Center v Trenčíne /a na...

Sobotňajšia výsadba ovocných drevín.

Milí Záhradkári, v sobotu 9.3.2018 sme sa opäť spoločne stretli na prednáške, tentokrát na pozemku vedľa ZŠ Hany Zelinovej. Po úvodnom príhovore, v ktorom som sa poďakoval za pomoc pri zrealizovaní Predsedovi, Podpredsedovi, Primátorovi, Poslancom, vedeniu školy a záhradkárom sme začali s výsadbou 15 ovocných stromčekov. Prišli medzi nás aj záhradkári z Topoľčian a Nitry, ktorí nám zabezpečili kamerový záznam. Na začiatku sme si povedali základné úkony ako postupovať pred výsadbou: namočenie stromčekov na 24 hodín do vedra s vodou, prípadne do zeminy zaliatej vodou, úpravou koreňovej sústavy zastrihnutím poškodených starších koreňov a jemným zakrátením vlásočníc. Takisto úpravou korunky a...

Marcová prednáška je pred dverami – výsadba.

Milí Záhradkári, blíži sa termín sobotňajšej prednášky, ktorá bude  9.3.2019 o 10,00 na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach. Po dohode s našim lektorom Ing. Eduardom Jakubekom opäť rozdelíme prednášku na dve časti v závislosti od počasia. V prípade dažďa zrealizujeme výsadbu 15 – tich ovocných stromčekov na predpripravenom pozemku vedľa školy, a potom sa presunieme späť do školy, kde budeme pokračovať v teórii. Ak sa na nás rozhodne slniečko usmievať, po výsadbe sa presunieme opäť do záhradky niektorému zo zúčastnených, kde sa vykoná rez spojený spolu s prednáškou. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame na sobotňajšie stretnutie a pripomíname prísť vo...

Pokračovanie vo Februári.

Milí Záhradkári, 16. februára 2019 sme sa o 10,00 hod opäť stretli na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach, kde sme pokračovali vo výučbe ohľadom ovocných stromčekov. Prednáška bola rozdelená do dvoch etáp. Prvú hodinu sme preberali väčšinou otázky zúčastnených určovali sme odrody prinesených jabĺčok, zopakovali sa určité informácie z minulej prednášky pre nových členov ohľadom pestovania, rozmnožovania ovocných drevín, biologická ochrana. Po rozplynutí hmly sme sa presunuli do súkromnej záhradky jedného zo zúčastnených, sa pod vedením Ing. Eduarda Jakubeka predviedol radikálny zmladzovací rez jablone. Na konci prednášky sme tým, ktorí majú záujem zúčastňovať sa pravidelne na prednáškach, ponúkli členstvo v...

Prednášky 2019

RV SZZ Bratislava, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava Ing. Eduard Jakubek, Lesnícka 33, 080 05 Prešov Praktické vzdelávanie v oblasti ovocinárstva na rok 2019 v regióne Vrútky – Martin Lektor: Ing. Eduard Jakubek (0949 883 678), informácie: Marián Sopko (0902 792 250) Miesto: Základná škola Hany Zelinovej, Čach. rad 34, 038 61 Vrútky Mesiac Dátum Hod. Téma Január 19.1.2019 10:00 Vrúbľovanie Február 16.2.2019 10:00 Rez jadrovín Marec 9.3.2019 10:00 Vrúbľovanie Apríl –     Máj 18.5.2019 10:00 Ochrana ovocných drevín Jún 15.6.2019 10:00 Výživa ovocných drevín Júl 20.7.2019 10:00 Očkovanie August 17.8.2019 10:00 Vrúbľovanie do boku – Očkovanie September 28.9.2019 10:00 Vegetatívne rozmnožovanie...