Poďakovanie záhradkárom.

Milí Záhradkári, čo chvíľa sme opäť o rok skúsenejší a keď zajtra usadnete v kruhu najbližších a budete bilancovať rok spomeňte si na okamih aj na tých všetkých ktorí sa postarali o to čo máme v dobe dnešnej hojnosti na našich stoloch. Prajeme vám všetkým krásne a príjemne prežitie sviatkov pokoja a lásky v kruhu tých ktorí tu sú ešte s nami. Zároveň by sme vám v mene celej organizácie SZZ Vrútky KB chceli poďakovať za vašu účasť, podporu, pomoc a záujem o nie len praktické ovocinárstvo. Veríme, že vám boli rady nápomocné nielen vo vašich záhradách ale že ste...

Poďakovanie.

Milí Záhradkári, dňa 25.7.2021 sa v Turčianskej Záhradke konkrétne obci Kláštor pod Znievom v súkromnom ovocnom sade rodiny Gulasovcov uskutočnila veľkolepá ovocinárska akcia, jedinečná svojho druhu pod názvom „Československá praktická ukážka letného rezu kôstkovín“. Pred tromi rokmi po mojej osobnej návšteve prijal naše pozvanie človek bohatý svojimi 70 ročnými životnými skúsenosťami v ovocinárstve pán Ján Urbánek zo Židlochovic. Osobný doprovod a zastúpenie za Český zväz záhradkárov bol pán predseda ČZS Stanislav Kozlík. Zo Slovenského zväzu záhradkárov sa zúčastnili predseda RV SZZ Ing. Eduard Jakubek, podpredseda JUDr. Vladimír Zajac, tajomník Juraj Korček, člen RV SZZ Bohumír Mojžiš s rodinou, pani Evička Šidová, Ing. Juraj Majerský...

Pomologická Výstava jabĺk vo Vrútkach 2019

Milí Záhradkári, pridávame vám galériu fotografií z pomologickej výstavy jabĺk, ktorá sa konala dňa 19.10.2019 v kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach. Súčasťou výstavy bola prednáška, ktorú viedli členovia rodiny Mojžišovich z Banskej Štiavnice, ktorým by sme chceli touto cestou poďakovať za rady pre našich záhradkárov a nafotenie galérie. Vaši M&M´S   Please follow and like us:

Prednáška „biologická ochrana a výživa ovocných drevín“ – Ing. Jozef Čerňanský

Milí Záhradkári a ochrancovia prírody, Mesto Vrútky a ZO SZZ Vrútky KB Vás srdečne pozývajú vo štvrtok dňa 16.5.2019 o 17,00 hod. na Mestskom úrade vo Vrútkach na prednášku na tému „biologická ochrana a výživa ovocných drevín“ . Prednášať  bude predseda OV SZZ Žilina Ing. Jozef Čerňanský, ktorý sa dlhodobo venuje tejto problematike a prijal naše pozvanie.  Objasní nám aktuálnu problematiku chorôb,  škodcov a formy výživy nielen pre záhradkárov, ktorí nie sú zástancami používania chemických prípravkov v záhrade. Súčasťou prednášky bude aj otvorená diskusia a odpovede na otázky zúčastnených. Tešíme sa na Vašu účasť. Mesto Vrútky a M&M´S    ...