Marcová prednáška je pred dverami – výsadba.

Milí Záhradkári,

blíži sa termín sobotňajšej prednášky, ktorá bude  9.3.2019 o 10,00 na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach.

Po dohode s našim lektorom Ing. Eduardom Jakubekom opäť rozdelíme prednášku na dve časti v závislosti od počasia. V prípade dažďa zrealizujeme výsadbu 15 – tich ovocných stromčekov na predpripravenom pozemku vedľa školy, a potom sa presunieme späť do školy, kde budeme pokračovať v teórii. Ak sa na nás rozhodne slniečko usmievať, po výsadbe sa presunieme opäť do záhradky niektorému zo zúčastnených, kde sa vykoná rez spojený spolu s prednáškou.

Týmto Vás všetkých srdečne pozývame na sobotňajšie stretnutie a pripomíname prísť vo vhodnej obuvi, nakoľko terén je „blativý“.

Žiadame tých, ktorí si zobrali Prihlášku do SZZ, aby ju vyplnenú priniesli so sebou. Členské na rok je symbolických 6,- Eur.

Tešíme sa na Vás.

Vaši M&M´S