Nový rok, nová organizácia

Na konci roku 2018 sme založili túto organizáciu na podporu praktického ovocinárstva v Turci. Našim zámerom, prianím a cieľom je dostať teoretické vedomosti na praktickú úroveň medzi vás, našich záhradkárov.

Za podpory a ochoty predsedu, tajomníka a advokáta republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, primátora mesta Vrútky, riaditeľky a zástupcu ZŠ Hany Zelinovej a miestnych záhradkárov, otvárame túto sezónu vzdelávania prvou prednáškou, ktorá sa bude konať 19. Januára o 10.00 hod. Táto prednáška sa bude konať na ZŠ Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky a bude otvorená pre širokú verejnosť, nielen pre ovocinárov.

Pravidelné stretnutia budú raz mesačne v sobotu na menovanej škole. Dátumy a program prednášok môžete nájsť tu.

Všetkých týmto srdečne vítame a tešíme sa na spoločné vzdelávanie a odovzdávanie si skúseností.

S pozdravom

Marián