Otvorenie praktického vzdelávania.

Milý Záhradkár/ka,

tým, ktorým sa nepodarilo zúčastniť členskej schôdze, sa chcem osobne poďakovať za podporu a pomoc v minulom roku a zároveň popriať pevné zdravie a veľa osobných, pracovných a pestovateľských úspechov.

Po časovej prestávke sa opäť začínajú praktické inštruktáže v reze ovocných drevín, ktoré sa konajú na vybraných miestach na Slovensku pod záštitou SZZ, ktorých inštruktorom je Ing. Eduard Jakubek, predseda SZZ .
Termíny a miesta konania inštruktáží si môžete pozrieť v prípade záujmu na linku:

http://www.zvazzahradkarov.sk/?szz=2&article=1520

Vo Vrútkach sa bude konať inštruktáž 26.2.2022 o 10,00 pri ZŠ Hany Zelinovej. Následne sa presunieme do súkromnej záhrady, kde bude predvedená ukážka predjarného rezu jadrovín. Odporúčam vhodnú obuv.

V prípade otázok volajte na 0902 792 250.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Marián Sopko