Ukážka „Jarného rezu“ s Ing. Jakubekom

Milí Záhradkári,

srdečne vás pozývame na prednášku pod vedením Predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 25.3.2023 o 14,00 hod tradične pri ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach.

Prednáška sa bude týkať jarného rezu a štepenia a následne sa presunieme do súkromnej záhrady v Priekope.

Tešíme sa na vás.

Vaši M&M’S