Úspešné zahájenie januárového praktického vzdelávania.

Uvodne zahajenie

 

V sobotu 19. januára o 10,00 hod. sme sa stretli na prvej prednáške pre záhradkárov a ovocinárov pod vedením Ing. Eduarda Jakubeka na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach.

Na úvod sme sa poďakovali spoluorganizátorom: predsedovi, zástupcovi riaditeľky a primátorovi za spolupodieľanie sa na tomto „projekte“.

Účasť bola prekvapivo vysoká. Na krásne sobotňajšie, slnečné, mrazivé doobedie sa nás stretlo 19 študentov – veková kategória 20 – 80 rokov.

Vzdelávanie sme zahájili rozdaním výhonov, na ktorých sa študenti učili čítanie veku výhonu podľa prstencov. Spôsoby rozmnožovania drevín: generatívne a vegetatívne. Ďalej nasledoval prehľad podpníkov jadrovín podľa sily rastu, prešli sme si spôsoby strihu spojenú z ukážkou dôsledkov pri nesprávnom reze,  rozmnožovania typových podpníkov, plus pár odpovedí na otázky, ktoré mali študenti do prvej prestávky.

Po nej sme rozdali študentom podpníky M9, na ktoré Predseda vrúbľoval prinesené odrody jabloní, ktoré priniesli študenti zo svojich záhrad.  Objasnil čas a spôsob odoberania a uloženia vrúbľov v zimných mesiacoch. Vysvetľoval správny postoj pri rezaní vrúbľov a podpníka spojkovaním a plátkovaním. Nechýbala ani praktická ukážka ostrenia nožníc a vrúbľovacieho nožíka.

Takisto Predseda predvádzal spôsob uväzovania podpníka s vrúbľom pomocou pásky z PVC, následne zatretie vrúbľa štepárskym voskom. Niektorí študenti si odniesli so sebou aj naštepené stromčeky, a každý dostal domov po dva podpníky.

V závere sme mali možnosť oboznámiť sa so škodcami ako napríklad voška jabloňová, vírusovou chorobou jabloní  proliferácia tzv. metlovitosť – jednou z vážnych chorôb, pri ktorej je lepšie odstrániť celý strom.

Keďže nášho Predsedu neopúšťal ani tentokrát humor, bolo o to učenie príjemnejšie a zábavnejšie.

Po troch hodinách uznal, že to bol dostatok informácií pre nových študentov, a aby sa im to v hlavách uložilo, poskytol priestor na pár otázok, po ktorých sme sa o  13,00 rozišli. s prianím stretnúť sa opäť o mesiac.

Čo dodať na záver? Tešíme sa vás 16.februára 2019 o 10,00 na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach.

Váš Predseda a Tajomníčka

 

Galéria

Komentuj článok
Please follow and like us:
error