Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2023

Vinšujeme Vám v tieto nastávajúce slávne sviatky,
aby Vám dal Pán Boh zdravia, šťastia do širokého dožitia.
Z menšími hriechmi, väčšou radosťou, božskou milosťou.
Na poli úrod, vo dvore príchod,
na stateču rozmnoženia a na dietkach potešenia.

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov praje kolektív

Záhradka Vrútky…