Výstava ovocia a zeleniny počas dní mesta Vrútok

Milí Záhradkári,

dňa 17.9.2019 by sme radi spoločne zorganizovali 1. výstavu ovocia a zeleniny za účelom prinavrátenia starých tradícií.

Mesto Vrútky nám umožnilo využiť priestor počas Dní mesta, ktoré sa budú konať od 16.9. do 20.9.2019. Na tento účel nám mesto Vrútky poskytlo priestory v kultúrnej sále Kriváň, preto by sme Vás chceli touto cestou požiadať a zároveň zapojiť  sa prinesením výpestkov s vašich záhrad /napr. ovocie, zelenina, rôzne kolekcie džemov, zaváranín, byliniek…/

Súčasťou tejto výstavy budú aj prednášky, na ktoré sme prizvali Predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka, Podpredsedu SZZ JUDr. Vladimíra Zajaca, tajomníka Juraja Korčeka a člena republikového výboru Bohumíra Mojžiša. Témy prednášok budú upresnené na plagáte Dni mesta Vrútok.

Najkrajšie exponáty budú vyhodnotené a odmenené.

V prípade záujmu o zapojenie sa do výstavy Vás prosíme o včasné kontaktovanie organizátora výstavy p. Mariána Sopku na tel. čísle 0902 792 250.

PS: Zber vystavovaných exponátov uskutočníme dňa 16.9.2019. Po výstave si ich môžete vziať späť.

Už teraz sa na výstavu tešíme, ktorú v prípade úspechu budeme tradovať každý rok.

Ďakujeme vopred za záujem.

Vaši M&M´S