Zimná starostlivosť o ovocné dreviny

Aktuality.

Pri súvislej vrstve snehu nezabúdame na operencov v našej záhrade.

Na kríkoch sú síce ešte šípky, trnky, hlohy aj ďalšie plodiny, ale vtáky sa už nedostanú k semenám a hmyzu žijúcemu v zemi. Preto sa ich snažíme dostať do našich záhrad, kde nám za odmenu pomôžu z obaľovačmi a inými škodcami.

Aktuálne počasie definitívne nastolilo dormanciu v našich záhradách a tak sa môžme pripraviť na odoberanie vrúbľov. Vrúble odoberáme z rodiacich stromov u ktorých sme spokojní s úrodou a ktoré nejavia známky vírusových chorôb.

Striháme ich pri tradičnom „Vianočnom oteplení“, alebo v dňoch keď nemrzne. Nedržíme ich dlho v rukách, riadne označíme a uložíme podľa svojich možností. Začíname z odberom kôstkovín a iných skoro sa prebúdzajúcich ovocín, neskôr v januári a februári sa dajú odoberať ešte z jadrovín. U tých sa dá štepiť dokonca aj rovno zo stromu na strom, ale ujateľnosť môže byť slabšia…

Radi vás znovu uvidíme na jarnej prednáške z témou štepenia. Dátum a miesto upresníme. Kto bude mať záujem, si to môže vyskúšať, alebo spraviť nový strom zo svojich vrúbľov.

Témy a predbežné dátumy prednášok vám zverejníme, hneď ako budú zabezpečené…

Peter Bella

Ak máte záujem pozrieť si prednášku o technikách štepenia v ruke, prikládame link na video