O nás

V decembri 2018 bola založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorá nesie názov ZO SZZ Vrútky KB. Poslaním tejto organizácie je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojvať záujmy a potreby svojich členov. (viac…)