Kontakt

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov

ZO SZZ Vrútky KB 22 -68

Predseda Marián Sopko

tel.: 0902 792 250

e-mail: zahradka@zahradka-vrutky.sk

IČO: 001781521698