O nás

V decembri 2018 bola založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorá nesie názov ZO SZZ Vrútky KB. Poslaním tejto organizácie je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojvať záujmy a potreby svojich členov.

Záujmom tejto organizácie je:

Vzdelávanie členov

 • Zabezpečovať prednášky, exkurzie a zájazdy v základných organizáciách.
 • Odbornú výchovu zameranú na pestovanie ekologických – rezistentných odrôd ovocia a zeleniny
 • Propagovať nové moderné spôsoby pestovania
 • Zvyšovať estetický vzhľad záhradiek

Organizovanie výstav

 • Organizovať výstavy v spolupráci s mestami, obcami a ďalšími organizáciami
 • Organizovať výstavy s propagačným a náučným charakterom
 • Podporovať základné organizácie so špeciálnym zameraním pri organizovaní výstav

Organizovanie súťaží

 • Okresné a celoslovenské

Poradenstvo

 • Zabezpečovať poradenskú službu v oblasti ovocinárstva

Práca s mládežou

 • Iniciovať v spolupráci so školami všetkých typov a úrovní, ako aj predškolskými zariadeniami zakladanie školských záhrad
 • Vyhotovovať náučný a propagačný materiál pre deti a mládež

Spolupráca s mestskými a obecnými úradmi

 • Spoluorganizovať rôzne spoločenské podujatia podporujúce záhradkársku činnosť