Prednášky 2019

RV SZZ Bratislava, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava

Ing. Eduard Jakubek, Lesnícka 33, 080 05 Prešov

Praktické vzdelávanie v oblasti ovocinárstva na rok 2019

v regióne Vrútky – Martin

Lektor: Ing. Eduard Jakubek (0949 883 678), informácie: Marián Sopko (0902 792 250)

Miesto: Základná škola Hany Zelinovej, Čach. rad 34, 038 61 Vrútky

Mesiac Dátum Hod. Téma
Január 19.1.2019 10:00 Vrúbľovanie
Február 16.2.2019 10:00 Rez jadrovín
Marec 9.3.2019 10:00 Vrúbľovanie
Apríl    
Máj 18.5.2019 10:00 Ochrana ovocných drevín
Jún 15.6.2019 10:00 Výživa ovocných drevín
Júl 20.7.2019 10:00 Očkovanie
August 17.8.2019 10:00 Vrúbľovanie do boku – Očkovanie
September 28.9.2019 10:00 Vegetatívne rozmnožovanie
Október 19.10.2019 10:00 Výsadba ovocných drevín
November 16.11.2019 10:00 Sortiment ovocných drevín
December 14.12.2019 10:00 Pestovanie menej známych ovocných drevín