Prednášky 2019

RV SZZ Bratislava, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava Ing. Eduard Jakubek, Lesnícka 33, 080 05 Prešov Praktické vzdelávanie v oblasti ovocinárstva na rok 2019 v regióne Vrútky – Martin Lektor: Ing. Eduard Jakubek (0949 883 678), informácie: Marián Sopko (0902 792 250) Miesto: Základná škola Hany Zelinovej, Čach. rad 34, 038 61 Vrútky Mesiac Dátum Hod. Téma Január 19.1.2019 10:00 Vrúbľovanie Február 16.2.2019 10:00 Rez jadrovín Marec 9.3.2019 10:00 Vrúbľovanie Apríl –     Máj 18.5.2019 10:00 Ochrana ovocných drevín Jún 15.6.2019 10:00 Výživa ovocných drevín Júl 20.7.2019 10:00 Očkovanie August 17.8.2019 10:00 Vrúbľovanie do boku – Očkovanie September 28.9.2019 10:00 Vegetatívne rozmnožovanie...