Číslo účtu našej organizácie

Milí Záhradkári, ak chcete podporiť naše aktivity (prednášky, výstavy, praktické vzdelávanie – pre členov, nečlenov, širokú verejnosť, školy, škôlky…), či už 2% z vašich daní, resp. dobrovoľným príspevkom, uvádzame číslo účtu našej organizácie. Číslo účtu SK46 0900 0000 0051 5828 3605 Ďakujeme. Vaši M&M’S Please follow and like us: