Číslo účtu našej organizácie

Milí Záhradkári,

ak chcete podporiť naše aktivity (prednášky, výstavy, praktické vzdelávanie – pre členov, nečlenov, širokú verejnosť, školy, škôlky…), či už 2% z vašich daní, resp. dobrovoľným príspevkom, uvádzame číslo účtu našej organizácie.

Číslo účtu
SK46 0900 0000 0051 5828 3605

Ďakujeme.
Vaši M&M’S