Reportáž z výstavy ovocia a zeleniny

Milí Záhradkári, dňa 17.10.2019 sa v rámci dní mesta Vrútky uskutočnila v kultúrnej sále Kriváň Vrútky 1. výstava ovocia a zeleniny pod názvom „Farmársky deň“. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať mestu Vrútky ako aj záhradkárom za jej spoluorganizovanie. Na nižšie uvedenom linku si môžete pozrieť reportáž. Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na ďalší ročník. Vaši M&M´S  

Pomologická Výstava jabĺk vo Vrútkach 2019

Milí Záhradkári, pridávame vám galériu fotografií z pomologickej výstavy jabĺk, ktorá sa konala dňa 19.10.2019 v kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach. Súčasťou výstavy bola prednáška, ktorú viedli členovia rodiny Mojžišovich z Banskej Štiavnice, ktorým by sme chceli touto cestou poďakovať za rady pre našich záhradkárov a nafotenie galérie. Vaši M&M´S  

Upozornenie – zmena termínu októbrovej prednášky

Milí Záhradkári, chceli by sme vás upozorniť na zmenu termínu októbrovej prednášky, ktorá sa mala konať v sobotu 19.10.2019 na ZŠ Hany Zelinovej Vrútky na nedeľu 20.10.2019 o 10,00 hod. Hlavná téma bude „výsadba ovocných drevín“, samozrejme aj odpovede na otázky záhradkárov. Následne sa presunieme do záhrady jedného z našich členov záhradkárov, kde bude predvedená ukážka  rezu. Zmena termínu je z dôvodu výstavy jabĺk v kultúrnej sále Kriváň- Vrútky., ktorá sa bude konať v sobotu 19.10.2019 o 15,00. Tešíme sa na vás. Vaši M&M´S

Pozvánka na pomologickú výstavu jabĺk

Milí Záhradkári, srdečne Vás pozývame na „Pomologickú výstavu jabĺk„, ktorá sa bude konať dňa 19.10.2019 v kultúrnej sále Kriváň – Vrútky od 15,00 – 18,00 hod. Vystavovaných bude viac ako 100 odrôd jabĺk. Súčasťou výstavy jabĺk bude poradňa pre záhradkárov spojená s prednáškami, na ktoré sme prizvali skúsených odborníkov v tomto obore /Bohumír Mojžiš, Ing. Ján Mojžiš, Michaela Mojžišová z Banskej Štiavnice a Juraj Majerský/. Budú vám nápomocní čo sa týka otázok v ovocinárstve, zeleninárstve, bylinkárstve a kvetinárstve. Ak máte odrodu jabĺk, ktorú si chcete dať určiť, môžete si ju priniesť so sebou. Všetci ste srdečne vítaní. S pozdravom M&M´S

Upozornenie – zmena termínu septembrovej prednášky

Milí Záhradkári, chceli by sme vás upozorniť na zmenu termínu prednášky ktorá sa mala konať  v sobotu 28.9.2019 na ZŠ Hany Zelinovej Vrútky na nedeľu 29.9.2019 o 10,00 hod. Hlavná téma bude „vegetatívne rozmnožovanie“, samozrejme aj odpovede na otázky záhradkárov. Ak je medzi vami záujemca, ktorý poskytne priestor na ukážku rezu v jeho záhrade, budeme vďační.  Prosím o včasné kontaktovanie na tel. 0902 792 250. Tešíme sa na vás. Vaši M&M´S

Úspešný 1. ročník výstavy Ovocia, zeleniny, kvetov a húb

Milí Záhradkári, dňa 17.9.2019 sa v rámci „Dní mesta Vrútky“ uskutočnil 1. ročník výstavy Ovocia, zeleniny, kvetov a húb,  v kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach pod názvom „Farmársky deň“. Široká verejnosť občanov nášho regiónu ako aj detí z MŠ a ZŠ sa prišli „pokochať“ výpestkami spojené s ochutnávkami. Výstava pozostávala z  výpestkov 15 – tich záhradkárov, ktorí prispeli svojim ovocím, zeleninou, kvetmi a zaváraninami… Súčasťou bola aj sekcia sukulentov a výstava húb spojená s mykologickou poradňou. Ovocinársku poradňu mal na starosti Predseda SZZ Ing. Jakubek, ktorý prijal naše pozvanie. Na záver výstavy bolo odmenených 6 najzaujímavejších kolekcií + 1 za...

Výstava a ovocia a zeleniny – „Farmársky deň“ – Vrútky

Milí záhradkári, blíži sa nám termín 17.9.2019, kedy sa v kultúrnej sále v Kriváni vo Vrútkach uskutoční naša 1. spoločná výstava výpestkov ovocia, zeleniny a húb. V rámci dní mesta Vrútky sme pripravili tento „Farmársky deň“ s cieľom odovzdať našej budúcej generácii skúsenosti, rady a možnosť ochutnávky „bio – domácej výroby“. Ak sa chcete pochváliť a zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými, budeme radi, ak prispejete prinesením vašich výpestkov. Môžete tak urobiť v pondelok dňa 16.9.2019 od 14.00 do večera do kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Potešíme sa ovociu, zelenine, domácej výrobe lekvárov, zaváranín, byliniek… Ak máte k dispozícii podnosy alebo...

Výstava Agrokomplex Nitra

Milí Záhradkári, v dňoch 22.8. – 25.8.2019 sa koná Agrokomplex – 46. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava. Pre bližšie informácie kliknite na: https://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2019/ Čaká nás tam veľa zaujímavostí , okrem iného aj denná poradenská služba pre návštevníkov z oblasti ovocinárstva, zeleninárstva, okrasného záhradníctva a biologickej ochrany rastlín.  Ďalej sa môžeme tešiť aj na praktické ukážky rezu ovocných stromov pod vedením Ing. Eduarda Jakubeka, ktoré budú denne o 10,00 hod a o 15,00 hod – /25.8. len o 10,00/. Tešíme sa na Vás. Vaši M&M´S  

Výstava ovocia a zeleniny počas dní mesta Vrútok

Milí Záhradkári, dňa 17.9.2019 by sme radi spoločne zorganizovali 1. výstavu ovocia a zeleniny za účelom prinavrátenia starých tradícií. Mesto Vrútky nám umožnilo využiť priestor počas Dní mesta, ktoré sa budú konať od 16.9. do 20.9.2019. Na tento účel nám mesto Vrútky poskytlo priestory v kultúrnej sále Kriváň, preto by sme Vás chceli touto cestou požiadať a zároveň zapojiť  sa prinesením výpestkov s vašich záhrad /napr. ovocie, zelenina, rôzne kolekcie džemov, zaváranín, byliniek…/ Súčasťou tejto výstavy budú aj prednášky, na ktoré sme prizvali Predsedu SZZ Ing. Eduarda Jakubeka, Podpredsedu SZZ JUDr. Vladimíra Zajaca, tajomníka Juraja Korčeka a člena republikového výboru...

Upozornenie – zmena termínu augustovej prednášky.

Milí Záhradkári, radi by sme Vás v predstihu upovedomili na zmenu termínu augustovej prednášky zo 17.8. na 18.8.2019 o 10,00 hod na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach. Predmetom tejto prednášky bude posledné očkovanie + vrúbľovanie do boku. Následne praktická ukážka rezu jedného z našich záhradkárov v Martine. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie. PS: termín prednášky je posunutý z dôvodu pozvania do živého vysielania do rádia REGINA, ktoré si môžete vypočuť v sobotu 17.8.2019 o 11,00 hod. na rádiu REGINA Vaši M&M´S