Brigáda úspešne prebehla.

Chcel by som sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí boli ochotní a prišli v utorok 5.3.2019 doobeda pomôcť s úpravou pozemku a navezením 16 ton ornice na výsadbu ovocných stromčekov. Nesmierne si cením aktivitu ôsmych zúčastnených, že prišli aj po práci a za cca dve hodiny zmenili tvár nášho budúceho „ihriska“. Vďaka tomu už máme pripravené všetko na sobotňajšiu výsadbu. Veríme, že počasie bude hrať v náš prospech, a dážď, ktorí ohlásili meteorológovia nám pomôže až po výsadbe. Tešíme sa na sobotu. Vaši M&M´S Galéria  

Prosíme o pomoc záhradkárov s predprípravou pozemku na výsadbu.

Dnes 2.marca 2019 sme sa mali stretnúť na mestskom pozemku za ZŠ Hany Zelinovej, ktorý nám na tento účel poskytlo mesto Vrútky do výpožičky. 1.marca sme na pozemok zabezpečili bager na výkop jám, aby sme si uľahčili prácu. Pri výkope sme zistili, že podložie nie je ideálne na spätné použitie na výsadbu stromov. Nakoľko sa nám nepodarilo narýchlo zohnať kvalitnejšiu ornicu, prekladáme termín spoločnej brigády na budúci týždeň. Pravdepodobne v  utorok, t.j. 5.marca 2019 by mala byť  na pozemku ornica. Týmto žiadam dobrovoľníkov, ktorí by mali čas a chuť prísť pomôcť pri naplnení jám /aj s pracovnými pomôckami ako rýľ,...

Pokračovanie vo Februári.

Milí Záhradkári, 16. februára 2019 sme sa o 10,00 hod opäť stretli na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach, kde sme pokračovali vo výučbe ohľadom ovocných stromčekov. Prednáška bola rozdelená do dvoch etáp. Prvú hodinu sme preberali väčšinou otázky zúčastnených určovali sme odrody prinesených jabĺčok, zopakovali sa určité informácie z minulej prednášky pre nových členov ohľadom pestovania, rozmnožovania ovocných drevín, biologická ochrana. Po rozplynutí hmly sme sa presunuli do súkromnej záhradky jedného zo zúčastnených, sa pod vedením Ing. Eduarda Jakubeka predviedol radikálny zmladzovací rez jablone. Na konci prednášky sme tým, ktorí majú záujem zúčastňovať sa pravidelne na prednáškach, ponúkli členstvo v...

Február – Rez ovocných drevín.

Milí Záhradkári, už tento víkend v sobotu 16.2.2019 sa opäť stretneme na Základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach o 10.00 hod. Za predpokladu pekného počasia sa po stretnutí na ZŠ hromadne presunieme autami na záhradu na Podháj, kde bude prednáška spojená s rezom ovocných stromov. V prípade záujmu si zabezpečte vhodnú obuv, nakoľko pôda bude pravdepodobne rozmočená. Tešíme sa na Vás. MS  

Zľavy pre členov SZZ

(AKTUALIZÁCIA : 30.11.2018) REPUBLIKOVÝ VÝBOR, AKO AJ NIEKTORÉ  OKRESNÉ VÝBORY SZZ  V SNAHE ZVÝHODNIŤ ČLENOV SZZ, ROKUJÚ S FIRMAMI OBCHODUJÚCIMI SO ZÁHRADKÁRSKYMI POTREBAMI,  ABY POSKYTLI NA NÁKUP TOVARU ZĽAVY.  PRI TAKOMTO NÁKUPE SA ČLEN SZZ MUSÍ PREUKÁZAŤ ČLENSKÝM PREUKAZOM S PLATNOU ČLENSKOU ZNÁMKOU NA PRÍSLUŠNÝ ROK. (viac…)

O nás

V decembri 2018 bola založená Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorá nesie názov ZO SZZ Vrútky KB. Poslaním tejto organizácie je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojvať záujmy a potreby svojich členov. (viac…)