Júnová prednáška

Milí priatelia Záhradkári, v sobotu 15.6.2019 sa opäť stretneme o 10,00 hod na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach. Hlavnou témou tohto stretnutia bude „výživa ovocných drevín“. Samozrejme si skontrolujeme našu spoločnú výsadbu + minulomesačné vrúbľovanie. Bude priestor aj na otázky záhradkárov, potom sa následne presunieme do bývalého priestoru ZŤS, kde nám bude prakticky predvedená ukážka letného rezu. Tešíme sa na spoločné stretnutie. Vaši M&M´S

Májová prednáška.

Milí záhradkári, Dňa 18.5.2019 sme sa opäť stretli na našom novo založenom „ihrisku“. Na začiatku sme odovzdali ocenenie malej Terezke, ktorá nás úspešne reprezentovala na celoslovenskej súťaži vo výtvarných prácach, ktorá sa konala pod záštitou SZZ. Pozvali sme medzi nás aj reportérov z TV Turiec, ktorí natočili reportáž o našej organizácii, ktorá boli odvysielaná 29.5.2019 – môžete si ju pozrieť v archíve TV Turiec. Na začiatku sme si skontrolovali výsadbu z následným prevedením výchovného rezu. Na ukážku bolo predvedené vrúbľovanie jablone a slivky ako aj egreša. Potom sme sa presunuli do súkromnej záhrady, kde bol predvedený zmladzovací rez starých sliviek....

Vyhodnotenie 12. ročníka výtvarnej súťaže rok 2019: KRÁSY NAŠEJ ZÁHRADY

Súťaže sa zúčastnilo celkom 171 škôl odborná výtvarná komisia vyberala z 1294 výtvarných prác. Z Materskej školy v kategórii A vybrali 10 prác, medzi ktorými sa umiestnila Terézia Mistríkova z MŠ, M.R.Štefánika, Vrútky, ktorej sme s predsedom zväzu záhradkárov a Primátorom Vrútok venovali vecné ceny a zavrubľovanú jabloň odroda Solivarská. Terezke ešte raz srdečne gratulujeme.   Vaši M&M´S

Biologická ochrana a výživa.

Milí Záhradkári, chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí nám pomohli zorganizovať túto prvú prednášku, hlavne Mestu Vrútky za ústretovosť s poskytnutím priestoru na tento účel. Verím tomu, že informácie, ktoré dostali zúčastnení poslucháči im budú nápomocné v boji so škodcami a chorobami biologickou cestou. Prajem všetkým veľa pestovateľských úspechov a teším sa na ďalšie spoločné stretnutie. Len okrajovo.. máme v pláne túto jeseň zorganizovať prvú spoločnú výstavu dopestkov ovocia a zeleniny. Vaši M&M´S

Sobotňajšia prednáška.

Milí Záhradkári, pripomíname prednášku s Ing. Eduardom Jakubekom v sobotu 18.5.2019 o 10,00 hod na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach. Skontrolujeme si marcovú výsadbu pri škole, predvedieme ukážku vrúbľovania,  potom sa presunieme do záhrady na Karvaša a Bláhovca, kde bude praktická ukážka rezu kôstkovín. Tešíme sa na Vašu účasť. Vaši M&M´S

Ukončený predaj priesad

Milý záhradkári, touto cestou by sme sa Vám všetkým chceli srdečne poďakovať, že ste nakúpením nami vypestovaných priesad paradajok a paprík podporili rozvoj nášho projektu praktického vzdelávania v ovocinárstve. Predaj sme úspešne ukončili v sobotu v obciach Necpaly, Kláštor pod Znievom a Valča po vyhlásení v miestnych rozhlasoch. Záhradkári z menovaných obcí, aj všetci ostatní, ktorí si zakúpili priesady u nás doma mali tým pádom možnosť dozvedieť sa o aktivitách našej organizácie. Predali sme približne 1500 priesad.Dostali sme výzvu, aby sme to zopakovali aj o rok. Ešte raz všetkým srdečná vďaka a prajeme bohatú a zdravú úrodu. Vaši M&M´S

Prednáška „biologická ochrana a výživa ovocných drevín“ – Ing. Jozef Čerňanský

Milí Záhradkári a ochrancovia prírody, Mesto Vrútky a ZO SZZ Vrútky KB Vás srdečne pozývajú vo štvrtok dňa 16.5.2019 o 17,00 hod. na Mestskom úrade vo Vrútkach na prednášku na tému „biologická ochrana a výživa ovocných drevín“ . Prednášať  bude predseda OV SZZ Žilina Ing. Jozef Čerňanský, ktorý sa dlhodobo venuje tejto problematike a prijal naše pozvanie.  Objasní nám aktuálnu problematiku chorôb,  škodcov a formy výživy nielen pre záhradkárov, ktorí nie sú zástancami používania chemických prípravkov v záhrade. Súčasťou prednášky bude aj otvorená diskusia a odpovede na otázky zúčastnených. Tešíme sa na Vašu účasť. Mesto Vrútky a M&M´S    

Finálna úprava našej „cukríkovej“ záhradky.

Milí záhradkári, chceli by sme vás oboznámiť, že sme dnes zrealizovali Veľkonočnú brigádu so zámerom finálnej úpravy pozemku okolo výsadby ovocných stromčekov. Touto cestou by sme sa chceli nesmierne poďakovať jedenástim dospelákom a piatim deťom za to, že si našli čas a chuť a obetavo pracovali od 10,00 do 16,30 nezištne so zámerom vytvoriť spoločný priestor nielen pre ovocinárov. Splanírovali sme na dvoch ároch pozemok, na ktorý sme doviezli ďalších 20 ton ornice, ktorú sme rozhrabávali, uvalcovali a následne vysievali trávnik. Pomedzi stromky sme vytvorili 8 vyvýšených záhonov, ktoré budú slúžiť na účel pestovania semenáčov, ktoré následne budeme vrúbľovať a...