Kvitnutie viniča…

Aktuality…

Vzhľadom k tomu, že nám už druhý týždeň prší v Turci do kvetu viniča, a kvitnutie sa kvôli počasiu predlžuje, bude treba pristúpiť aj počas kvitnutia k ochrane proti peronospóre, aby to neskončilo tak ako vlani v mnohých vinohradoch po celom Slovensku.

Keď už musíme striekať počas kvitnutia, tak z ekologických prípravkov sa odporúča Chitopron 0,3 % + CUPROTONIC 0,4 %. A dôsledne zelené práce, aby vinič nebol prehustený a rýchlejšie obsychal.

Peter Bella