Letný rez ovocných drevín

Milí Záhradkári,

v rámci cyklu praktického vzdelávania s Ing. Eduardom Jakubekom vás všetkých srdečne pozývame na ukážku letného rezu, ktorá sa uskutoční v sobotu 25.júna 2022 o 10,00 hod. pri ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach.

Následne sa presunieme do záhrady pána Diškanca v Priekope (Priestor pre život).

Tí, ktorí ste sa zúčastnili jesennej prednášky s názvom „Opravný rez“, budete mať možnosť vidieť reakciu po minuloročnom zásahu.

Všetci ste srdečne vítaní.

S pozdravom
M&M’S