Jarný postrek broskýň

Aktuality… …začiatkom tohto týždňa pravdepodobne splníme v Turci teplotné predpoklady pre jarný postrek broskýň proti kučeravosti listov. Keď za tri dni musí byť sumár teplôt vyšší ako 30 stupňov. Pred pučaním pri teplotách vyšších ako 7 stupňov používame mednaté prípravky. Z BIO sú to napr. – CONTHROLPHYT CU + Bor oil (funguje ako zmáčadlo, podporí kvitnutie a obmedzí prezimujúcich škodcov), alebo – Cuprotonic + Chitopron 5% + Bor oil. Peter Bella

Štepenie ovocných stromov a zeleniny

Milí Záhradkári, dňa 12.3.2022 o 10,00 hod vás srdečne pozývame na ukážku štepenia ovocných stromov a možnosti štepenia zeleninových priesad. Miesto konania Evanjelický zborový dom Vrútky, ulica Francúzskych partizánov. Inštruktori: Peter Bella a Juraj Bečka Ak máte záujem vyskúšať si štepenie, prineste si nožnice, vrúbľovací nožík a vlastné vrúble. K dispozícii budú jabloňové, hruškové a slivkové podpníky. Tešíme sa na vás.

Plánovaný predaj priesad

Milí Záhradkári, aj tento rok (aby sme nevyšli z cviku :), pripravujeme pre vás množstvo odrôd priesad rôznych druhov zeleniny. Zatiaľ pikírujeme a rastú pre nás aj vás do sily a krásy tieto odrody PAPRIKY: Komtesa, Sharon, Beja, Paradise, Demetra, Cynthia, Monanta, Zlata, PCR, Parade, Corno Giallo, Corno di toro Rosso, Blava, Kurtovska, Ornela, Sora, Harvey CHILLI: Jalapeno, Rosso, Cancun, Saltillo, Yucatan, Jamaican Rosso, Habanero Chocolate, Habanero Rosso, Habanero Orange, Peperone Cancun, Peperone Mechico, Peperone Paprica Rosso, Peperone Mini Snack, Peperone Naga Morich, Peperone Paprica Giallo, Trinidad Moruga Scorpion V blízkej dobe plánujeme vysievať cca 80 druhov PARADAJOK, ďalej uhorky,...

Otvorenie praktického vzdelávania.

Milý Záhradkár/ka, tým, ktorým sa nepodarilo zúčastniť členskej schôdze, sa chcem osobne poďakovať za podporu a pomoc v minulom roku a zároveň popriať pevné zdravie a veľa osobných, pracovných a pestovateľských úspechov. Po časovej prestávke sa opäť začínajú praktické inštruktáže v reze ovocných drevín, ktoré sa konajú na vybraných miestach na Slovensku pod záštitou SZZ, ktorých inštruktorom je Ing. Eduard Jakubek, predseda SZZ . Termíny a miesta konania inštruktáží si môžete pozrieť v prípade záujmu na linku: http://www.zvazzahradkarov.sk/?szz=2&article=1520 Vo Vrútkach sa bude konať inštruktáž 26.2.2022 o 10,00 pri ZŠ Hany Zelinovej. Následne sa presunieme do súkromnej záhrady, kde bude predvedená...

Poďakovanie záhradkárom.

Milí Záhradkári, čo chvíľa sme opäť o rok skúsenejší a keď zajtra usadnete v kruhu najbližších a budete bilancovať rok spomeňte si na okamih aj na tých všetkých ktorí sa postarali o to čo máme v dobe dnešnej hojnosti na našich stoloch. Prajeme vám všetkým krásne a príjemne prežitie sviatkov pokoja a lásky v kruhu tých ktorí tu sú ešte s nami. Zároveň by sme vám v mene celej organizácie SZZ Vrútky KB chceli poďakovať za vašu účasť, podporu, pomoc a záujem o nie len praktické ovocinárstvo. Veríme, že vám boli rady nápomocné nielen vo vašich záhradách ale že ste...

Pozvánka na prednášku 24.10.2021

Milí Záhradkári, „Plánujete vysádzať ovocné stromy a kry teraz na jeseň?“ „Chceli by ste skvalitniť štruktúru svojej pôdy, zvýšiť výnosnosť svojej úrody?“ „Dozvedieť sa niečo o humínových kyselinách?“ „O ich význame podieľajúcom sa na zvyšovaní úrodnosti pôd a pozitívnych účinkoch na organizmus zvierat?“ Obec Žabokreky v spolupráci s firmou HUMAC a ZO SZZ Vrútky KB vás srdečne pozývajú na VÝSADBU OVOCNÝCH STROMOV SPOJENÚ S PREDNÁŠKOU na hore uvedené témy v nedeľu dňa 24.10.2021 o 9,00 hod. v sade „MOHYLKA ŽABOKREKY“ Prednášajúci: Martina Orlovská – HUMAC Košice Peter Bella – skúsený odborník a člen ZO SZZ Vrútky KB Marián Sopko –...

Októbrová ukážka rezu

Milí Záhradkári, srdečne vás pozývame na ukážku rezu ovocných drevín, ktorá sa uskutoční tento krát pod odborným vedením skúseného člena našej ZO SZZ Petra Bellu a to tento týždeň v nedeľu 17.10.2021 o 9,00 hod. Na tento účel nám pán Diškanec ponúkol svoju záhradu v kempe s názvom „Priestor pre život“, ktorá sa nachádza pri malej Priekopskej vlakovej stanici na ulici Sučianska cesta. Všetci ste srdečne vítaní. Bližšie info tel. 0902 792 250. PS: Môžete si priniesť vlastné nožnice a pilky. Vaši M & M´S