Prehľad prednášok na rok 2020

Milí Záhradkári,

chceli by sme vám v mene celej organizácie SZZ  Vrútky KB poďakovať za vašu účasť, pomoc a záujem o praktické ovocinárstvo. Veríme, že vám boli rady nápomocné nielen vo vašich záhradách a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia a aktivity v roku 2020.

Prajeme vám všetkých pevné zdravie, veľa osobných ale aj pracovných úspechov a dlhý a šťastný život.

Prikladáme nový rozpis Praktického ovocinárstva na rok 2020, ktorý Ing. Jakubek zredukoval na sedem stretnutí, nakoľko sa jeho praktické vzdelávanie rozšírilo o pár ďalších miest na slovensku.

V prípade záujmu môžeme týchto päť voľných mesiacov spoločne vyplniť a prizvať iných odborníkov v tejto oblasti. O mieste, termíne a téme vás budeme včas informovať.

Šťastné a veselé Vianočné sviatky a úspešný štart do Nového roka 2020.

Vaši M&M´S

prehľad prednášok 2020