1. generácia obaľovačov

Aktuality.

Teplé noci v uplynulom týždni podporujú aj nálet prvej generácie obaľovačov -slivkového a už aj jablkového. Prvé generácie, na rozdiel od druhých na konci júla, nebývajú tak početné a preto nepáchajú väčšie škody.

Ak sa rozhodneme proti nim zasiahnuť, je na obalovača slivkového najvyšší čas. Termín postreku proti obaľovačovi jabĺčnemu býva asi týždeň neskoršie. Pri postrekoch opakovane upozorňujem na sledovanie ochrannej doby, keďže v záhradách už zberáme plody svojej práce. My aj susedia…

Blíži sa nám aj kvitnutie viniča a v tomto múčnatkovom roku netreba zabudnúť ani na preventívny postrek viniča pred a po odkvitnutí.

Dostatočne účinné bývajú bioprípravky ako CONTHROLPHYT CU, alebo Cuprotonic + Chitopron. V obidvoch môžme ako zmáčadlo, na podporu kvitnutia a prevenciu proti škodcom použiť aj Bor oil.

Ak máme viac odrôd a kvitnutie sa nám roztiahne na dlhšie, tak meď do kvetu nemôžme použiť. Spálila by piestiky. V prípade potreby použijeme do kvetu samostatný Chitopron.

Peter Bella