Poďakovanie.

Milí Záhradkári,
dňa 25.7.2021 sa v Turčianskej Záhradke konkrétne obci Kláštor pod Znievom v súkromnom
ovocnom sade rodiny Gulasovcov uskutočnila veľkolepá ovocinárska akcia, jedinečná svojho druhu
pod názvom „Československá praktická ukážka letného rezu kôstkovín“.
Pred tromi rokmi po mojej osobnej návšteve prijal naše pozvanie človek bohatý svojimi 70 ročnými
životnými skúsenosťami v ovocinárstve pán Ján Urbánek zo Židlochovic. Osobný doprovod
a zastúpenie za Český zväz záhradkárov bol pán predseda ČZS Stanislav Kozlík. Zo Slovenského zväzu
záhradkárov sa zúčastnili predseda RV SZZ Ing. Eduard Jakubek, podpredseda JUDr. Vladimír Zajac,
tajomník Juraj Korček, člen RV SZZ Bohumír Mojžiš s rodinou, pani Evička Šidová, Ing. Juraj Majerský
a pán Andrej Danek.
Je to po 1. krát v histórii Turca, keď sa na jednom mieste v ovocnom sade stretlo také množstvo špičkových
odborníkov z Čiech a Slovenska, ktorí mohli všetkým zúčastneným záhradkárom z celého Slovenska
odovzdať svoje životné skúsenosti.
Osobne si myslím, že to malo vysokú úroveň aj napriek tomu, že sme ako naša organizácia mohli
po prvý krát zorganizovať takúto veľkolepú akciu.Snažili sme sa najlepšie ako sme vedeli.
Moje poďakovanie patrí okrem všetkým vyššie spomenutým aj organizačnému tímu ZO SZZ Vrútky
KB menovite Petrovi Bellovi a manželke Lucii,Miškovi Nemcovi a manželke Lidke jeho firme NSK servis.s.r.o,Kvetke a Tonkovi Windischovcom,Kvetke Schererovej,Mirkovi Cibulkovi,Miškovi Lašutovi,Radkovi Kobolkovi,Martinovi Ferenčakovi,Robovi Vaclavovi,Vlastikovi Brisudovi a manželke Ivke,mojej manželke Monike, pánovi Ing. Miroslavovi Gulasovi a jeho rodičom na poskytnutie ovocného sadu
a pohostinnovsť,OV SZZ Martin, starostovi obci Slovany Marekovi Strakovi, mestu Vrútky a pánovi Primátorovi
Branislavovi Zacharidesovi, viceprimátorke mesta Martin pani Tatiane Červeňovej, Katke
Moravčíkovej z Katkinej Záhrady, TV Turiec Martine Veselovskej a jej tímu kameramanov, Jurajovi
Borcanovi nášmu kameramanovi, Janke Grajciarovej z Rádia Regina, Evke Novákovej redaktorke zo
Sadov a Viníc, a všetkým, ktorých sme nespomenuli.
Na záver si prajem, aby toto stretnutie nebolo prvým ani posledným a aby všetky životné
skúsenosti, ktoré boli odovzdané vám boli nápomocnými.
Prajeme vám bohatú úrodu a veľa pestovateľských úspechov a súčasne sa v tomto okamihu tešíme
na ďalšiu akciu, ktorá sa uskutoční v piatok 10.9.2021 v rámci Dní mesta Vrútky pod názvom
„Farmárske dni“.
Vaši M&M´S.

img src=“h

Komentuj článok
Please follow and like us:
error