Pokračovanie vo Februári.

Milí Záhradkári,

16. februára 2019 sme sa o 10,00 hod opäť stretli na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach, kde sme pokračovali vo výučbe ohľadom ovocných stromčekov.

Prednáška bola rozdelená do dvoch etáp. Prvú hodinu sme preberali väčšinou otázky zúčastnených určovali sme odrody prinesených jabĺčok, zopakovali sa určité informácie z minulej prednášky pre nových členov ohľadom pestovania, rozmnožovania ovocných drevín, biologická ochrana.

Po rozplynutí hmly sme sa presunuli do súkromnej záhradky jedného zo zúčastnených, sa pod vedením Ing. Eduarda Jakubeka predviedol radikálny zmladzovací rez jablone.

Na konci prednášky sme tým, ktorí majú záujem zúčastňovať sa pravidelne na prednáškach, ponúkli členstvo v našej organizácii spojené z jeho výhodami ako napr. zľavy pri vstupe na výstavy, ktoré sú organizované SZZ ako aj zľavy vo vybraných predajniach pre záhradkároch. Bližšie informácie nájdete v na našej stránke, v kategórii oznamy.

Aby sme mohli začať s realizáciou vlastnej záhradky, dohodli sme sa na predbežnom termíne ohľadom brigády, ktorá mala byť 2. marca 2019 a samotná výsadba ovocných stromčekov 9.marca 2019 vrámci prednášky.

Tešíme sa na realizáciu a pekné počasie.

Vaši M&M´S