Prosíme o pomoc záhradkárov s predprípravou pozemku na výsadbu.

Dnes 2.marca 2019 sme sa mali stretnúť na mestskom pozemku za ZŠ Hany Zelinovej, ktorý nám na tento účel poskytlo mesto Vrútky do výpožičky.

1.marca sme na pozemok zabezpečili bager na výkop jám, aby sme si uľahčili prácu. Pri výkope sme zistili, že podložie nie je ideálne na spätné použitie na výsadbu stromov. Nakoľko sa nám nepodarilo narýchlo zohnať kvalitnejšiu ornicu, prekladáme termín spoločnej brigády na budúci týždeň. Pravdepodobne v  utorok, t.j. 5.marca 2019 by mala byť  na pozemku ornica.

Týmto žiadam dobrovoľníkov, ktorí by mali čas a chuť prísť pomôcť pri naplnení jám /aj s pracovnými pomôckami ako rýľ, lopata príp. fúrik/nech ma kontaktujú na Marián Sopko 0902 792 250. Všetkým dopredu srdečne ďakujem.

Ak sa podarí naplniť jamy v priebehu týždňa, v sobotu 9. marca môžme začať s výsadbou ovocných stromčekov.

O priebehu Vás ešte budem informovať.

M&M´S

Galéria