Veselé Veľkonočné sviatky

Milí Záhradkári,

veselé Veľkonočné sviatky, veľa zdravia, šťastia a pestovateľských úspechov
vám zo srdca v menej našej organizácie prajú

vaši M&M´S