Pozvánka na prednášku 24.10.2021

Milí Záhradkári,

„Plánujete vysádzať ovocné stromy a kry teraz na jeseň?“
„Chceli by ste skvalitniť štruktúru svojej pôdy, zvýšiť výnosnosť svojej úrody?“
„Dozvedieť sa niečo o humínových kyselinách?“
„O ich význame podieľajúcom sa na zvyšovaní úrodnosti pôd a pozitívnych účinkoch na organizmus zvierat?“

Obec Žabokreky v spolupráci s firmou HUMAC a ZO SZZ Vrútky KB
vás srdečne pozývajú
na VÝSADBU OVOCNÝCH STROMOV SPOJENÚ S PREDNÁŠKOU na hore uvedené témy
v nedeľu dňa 24.10.2021 o 9,00 hod.
v sade „MOHYLKA ŽABOKREKY“

Prednášajúci:
Martina Orlovská – HUMAC Košice
Peter Bella – skúsený odborník a člen ZO SZZ Vrútky KB
Marián Sopko – zakladateľ ZO SZZ Vrútky KB
Katka Moravčíková – Katkina záhrada

Všetci záhradkári a chovatelia sú srdečne vítaní.

Vaši M & M´S

LINK NA POZVÁNKU VO FORME PLAGÁTU NÁJDETE NA TOMTO LINKU:

Komentuj článok
Please follow and like us:
error